نسترن نیک زاد
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
جمعه،۹ دی ۱۳۵۶
عکسها
۱ آلبوم

اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۹ دی ۱۳۵۶
محل
Tehran
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر