فرزاد کاملی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۱۵ خرداد ۱۳۶۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۱۵ خرداد ۱۳۶۰
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
فوق لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم