رویا .....
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱۴ مرداد ۱۳۶۶
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱۴ مرداد ۱۳۶۶
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
سیگار گاهی اوقات