سعید نجف زاده
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
جمعه،۱۳ تیر ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۱۳ تیر ۱۳۶۵
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم