شاهین شمس
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۱۷ مهر ۱۳۶۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر