باران بابکی
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
فوق دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم