نرگس نقدی پور
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۳۰ شهریور ۱۳۶۷
عکسها
۴ آلبوم

اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۳۰ شهریور ۱۳۶۷
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر