مجید فرقانی
اطلاعات
تاریخ تولد:
سه‌شنبه،۲۸ مرداد ۱۳۵۹
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
سه‌شنبه،۲۸ مرداد ۱۳۵۹
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر