جعفر براتی
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۱۴ بهمن ۱۳۶۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۱۴ بهمن ۱۳۶۱
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر